Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

Na čo používame cookies?

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:

 1. poskytovanie služieb informačnej spoločnosti,
 2. riadne fungovanie web stránky,
 3. zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
 4. rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,
 5. monitorovanie správneho fungovania webu,
 6. skvalitňovanie poskytovaných služieb,
 7. poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
 8. odporúčanie tovarov a služieb, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,
 9. remarketing.

Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia. 

Aké sú druhy cookies?

Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé.

 1. Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
 2. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:

 1. Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
 2. Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
 3. Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
 4. Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.

Cookies na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.

Ako získavame cookies?

Základné cookies, ktoré nevyhnutne potrebujeme k riadnemu fungovaniu stránky spracúvame bez vášho súhlasu. Ostatné cookies, ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné na riadne fungovanie web stránky, spracúvame len s vašim súhlasom. Súhlas nám môžete dať zakliknutím požadovaných cookies na lište na našej web stánke. Vybrať si pritom môžete, na spracúvanie ktorých cookies nám dáte súhlas a na ktorých nie.

Ako používame súbory cookie?

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam cookies, ktoré zbierame a informácie, ktoré sa ukladajú.

Názov CookiePopis Cookie
CART Spojenie s Vašim nákupným košíkom.
CATEGORY_INFO Umožňuje stránkam ich rýchlejšie zobrazenie.
COMPARE Položky, ktoré máte v zozname Porovnania produktov.
CUSTOMER Zašifrovaná verzia Vášho zákazníckeho ID.
CUSTOMER_AUTH Indikátor, či ste prihlásení v obchode.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verzia zákazníckej skupiny, ku ktorej patríte.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ukladá Vaše ID zákazníckeho segmentu
EXTERNAL_NO_CACHE Značka zobrazujúca, či je caching zapnuté alebo vypnuté.
FRONTEND Vaše ID relácie na serveri.Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
GUEST-VIEW Umožňuje hosťom editovať ich objednávky.
LAST_CATEGORY Posledná kategória, ktorú ste navštívili.
LAST_PRODUCT Posledný produkt, na ktorý ste sa pozerali.
NEWMESSAGE Zobrazuje, či bola prijatá nová správa.
NO_CACHE Zobrazuje, či je umožnené používať cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Internetový odkaz na informáciu o Vašom nákupnom košíku a zobrazenie histórie, ak ste o to požiadali stránku.
RECENTLYCOMPARED Produkty, ktoré ste nedávno porovnávali.
STF Informácie o produktoch, ktoré ste mailom poslali priateľom.
STORE Zobrazenie obchodu alebo jazyka, ktoré ste si zvolili.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Zobrazuje, či zákazník povolil cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, na ktoré ste sa nedávno pozerali.
WISHLIST Šifrovaný zoznam výrobkov pridaných k Vášmu zoznamu obľúbených produktov.
WISHLIST_CNT Počet položiek vo Vašom zozname obľúbených produktov.
PHPSESSID ID Vašej relácie na serveri.
X-Magento-Vary Cookie X-Magento-Vary je používaná systémom Magento 2 na zvýraznenie faktu, že verzia stránky, požadovaná používateľom, bola zmenená. Umožňuje mať rôzne verzie tej istej stránky uložené v pamäti ako napr. Varnish.
form_key Ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie.
mage-cache-sessid Ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie.
mage-cache-storage Ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie.
mage-cache-storage-section-invalidation Ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie.
mage-messages Môže obsahovať notifikačné správy pre používateľa.
mage-translation-file-version Preklad obsahu do iných jazykov.
mage-translation-storage Preklad obsahu do iných jazykov.
private_content_version Ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie.
product_data_storage Ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie.
recently_compared_product Zoznam naposledy porovnávaných produktov
recently_compared_product_previous Zoznam predošlých porovnávaných produktov
recently_viewed_product Zoznam naposledy prezeraných produktov
recently_viewed_product_previous Zoznam predošlých prezeraných produktov
section_data_ids Ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie.
store Zobrazenie obchodu alebo jazyka, ktoré ste si zvolili.
_ga Google Analytics Cookie. Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_gat_gtag_UA_*_* Google Analytics Cookie. Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_gid Google Analytics Cookie. Zbiera interné štatistické údaje o aktivite používateľa na vylepšenie užívateľskej spokojnosti.


Ako odvolať súhlas so spracúvaním cookies?

Vo svojom prehliadači si môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie ukladania cookies. Cookies môžete zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Edge:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Cookies tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach.


Ako dlho cookies spracúvame?

Cookies uchovávame maximálne po dobu 15 mesiacov. Samotný súhlas na spracúvanie cookies uchovávame po dobu 4 rokov za účelom preukázania splnenia si povinností.

Na koho sa obrátiť?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na našich web stránkach, kontaktujte nás na email info@siklienka.sk.